EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
???ToNy_ 3481 Trận14/11/2018100.000.000
2
C?£0ng??Ken?? 2526 Trận14/11/201890.000.000
3
?Ð?i»ƒ?«ß?¢? 2404 Trận14/11/201880.000.000
4
???t???Bá????H7??2350 Trận14/11/201870.000.000
5
kho02350 Trận14/11/201860.000.000
6
Lo??g Ð??? ??????2276 Trận14/11/201850.000.000
7
??huy?t?long?2275 Trận14/11/201840.000.000
8
??linh?yuumi?2266 Trận14/11/201830.000.000
9
???t?Bá Vuong???t?2201 Trận14/11/201820.000.000
10
???t???????2168 Trận14/11/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ?Ð?i»ƒ?«ß?¢? 6460 11/11/2018 100,000,000
2 ???t??????? 5757 11/11/2018 90,000,000
3 ??linh?yuumi? 5669 11/11/2018 80,000,000
4 ???ToNy_ 5483 11/11/2018 70,000,000
5 ???????Thanh??????? 4793 11/11/2018 60,000,000
6 C?£0ng??Ken?? 4363 11/11/2018 50,000,000
7 ???t?Tuyên??Pro?t? 3625 11/11/2018 40,000,000
8 ?????TRU?NG????? 3510 11/11/2018 30,000,000
9 aseyeuem 3483 11/11/2018 20,000,000
10 phuse 3464 11/11/2018 10,000,000