EVENT ĐUA TOP CẤP CƯỜNG HÓA MÕI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Cấp Độ Hiện tại Cash Thưởng
1
 â†¨๖ۣۜTiểu๖ۣۜHổ๖ۣ↨Cấp 2017/03/201810.000.000
2
 doituiCấp 2017/03/20189.000.000
3
 doituiCấp 1917/03/20188.000.000
4
 doituiCấp 1817/03/20187.000.000
5
 â†¨๖ۣۜTiểu๖ۣۜHổ๖ۣ↨Cấp 1817/03/20186.000.000
6
  LãoTuấn Cấp 1817/03/20185.000.000
7
 ๖Uchiha ๖ItachïCấp 1817/03/20184.000.000
8
 â†¨๖ۣۜTiểu๖ۣۜHổ๖ۣ↨Cấp 1717/03/20183.000.000
9
  LãoTuấn Cấp 1617/03/20182.000.000
10
 ®™۞๖ۣۣۜۜۜGióღ™®Cấp 1617/03/20181.000.000