HOT HOT EVENT LIKE SHARE NHẬN GIFCODE 50 TRIỆU CASH
> Vào face nhận Code 50 triệu cash Event 1 5k like <
+NỘI DỤNG :Nếu trang Face Sever Gunny Lậu đủ
10000 lượt thích (view) và
10000 lượt theo dõi trang thì
BQT quát GIFCODE 50 TRIỆU CASH CHO TOÀN SERVER


Cách thức tham gia chương trình vô cùng đơn giản. Chỉ với 3 bước :
Bước 1 : Like fanpage Sever-Gunny-Lậu - Games Việt cho người Việt (link : https://www.facebook.com/Sever-Gunny-L%E1%BA%ADu-1374302092880138/)
Bước 2 : Share hình ảnh này lên facebook của bạn. ( https://www.facebook.com/Sever-Gunny-L%E1%BA%ADu-1374302092880138/)

Bước 3
: Tag tên 5 người bạn của bạn vào phần nội dung và Ấn Share (chia sẻ) với Mọi người (Public). Có thể đánh ký tự @ trước tên để hiện ra bảng gợi ý.